Time- management (řízení času)

Kurz na míru

Základní info

Manažeři všech řídících úrovní stejně jako odborní pracovníci, obchodníci a jiní pracovníci potřebují v současné době čím dál tím lépe plánovat a využívat svůj čas. Náš kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce pomocí správného plánování a využívání času a na rozvoj kompetencí týmu pomocí delegování. Účastník kurzu bude schopen správně si stanovit priority, efektivně plánovat v různém časovém horizontu, chápat delegování jako nástroj rozvoje vlastního týmu i snížení svého časového zatížení a prakticky si osvojí postupy, které pomohou využít čas i ostatní zdroje optimálním způsobem.

Time- management (řízení času)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.