Time management

Kurz na míru

Základní info

Cílem modulu je získat správné návyky při plánování času

Forma výuky
* Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
* Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášky.
* Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
* Čas jako limitující faktor
* Pravidlo 20:80
* Krátkodobé plánování
* Důležité x spěšné
* Jak naplňovat dlouhodobý cíl

Ukončení studia
Zhodnocení přínosu vzdělávacího modulu pro jednotlivce a jeho zvládání času.

Praktický přínos
Schopnost naučit se ovládat svůj čas a tím získat pro sebe více času.

Time management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.