Time management

Kurz na míru

Základní info

Na rozdíl od plynu, ropy, financí, zboží, fyzické i mentální síly apod. je čas v podstatě jediná komodita či veličina, která nejde akumulovat (hromadit) či přesunout za účelem pozdějšího využití. Proto je nakládání s časem kritickou a klíčovou dovedností.“

Cílová skupina
Vedoucí pracovníci

Účastníci z tréninku odejdou
• přesvědčeni, že i oni mohou řídit svůj čas, a ne, že čas ovládá je
• se základními metodami plánování času
• s nejvhodnějším jednoduchým a efektivním návodem TM, odpovídající jejich osobnosti
• s akčním plánem pro nejbližší období upraveným podle skutečných priorit

Obsah tréninku (sled kapitol je upřesněn na základě požadavků objednavatele)

Kapitoly zasahující více znalosti a postoje
• Cesty jak ušetřit čas
• Kde se čas obvykle ztrácí a hledání příčin ztrát
• Co vše ovlivňuje dobrý či špatný TM (produktivita, efektivita, atmosféra, náklady, fluktuace…)
• Stres jako následek i příčina špatného TM
• Přístupy a metody plánování
• Pohled na čas skrze priority - Eisenhhowerovo okno
• TM v komunikaci
• TM v krizových momentech
• Jak a proč vytvářet časové rezervy

Kapitoly zasahující více dovednosti
• Obvyklá úzká místa TM u účastníků kurzu
• Práce s informacemi účastníků na základě Eisen. okna
• Analýza priorit účastníků
• Zdůvodnění a zpětná vazba v oblasti priorit
• Možná řešení kritických míst
• Poučení z úspěšných či neúspěšných momentů v oblasti TM
• Sestavení funkčního návodu pro každého účastníka, jak řídit svůj čas.

Metody
Koučovací otázky, rolové hry, praktické příklady, moderace skupiny, mentoring, zapojování všech účastníků, zpětná vazba na akční plány

Forma komplexního modulu
Dvoudenní kurz

Lektor

Viktor Hojka
Od začátku 90 let se věnoval vlastnímu podnikání v oblasti dovozu a distribuce zboží. Svou firmu rozšiřoval o spolupracovníky a obchodní zástupce, kterým se věnoval jako manažer a kouč.
Oblast rozvoje pracovníků ho zaujala natolik, že svou obchodní firmu prodal a od roku 1999 se věnuje naplno rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a manažerů.
Absolvoval řadu manažerských a koučinkových výcviků a stáží jak v ČR, tak v zahraničí, zejména v USA. 3 roky působil v mezinárodní vzdělávací společnosti, kde zaváděl manažerské koučování jako alternativní metodu vedení lidí.
Vzhledem k jeho osobním zkušenostem z obchodu a manažerských pozic, je jeho silnou stránkou trénování a koučování vedoucích pracovníků, rozvoj jejich postojů, dovedností, myšlení a motivace. Výsledkem jeho tréninků a koučování jsou konkrétní změny, akční plány, případně projekty.
Průběžně se vzdělává. Např. v současnosti studuje čtyřletý intenzivní kurz vedení lidí a dálkově VŠ Newton College, obor management a globální podnikání se zaměřením na rozvoj lidí.

Time management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.