Time management

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen všem zaměstnancům

Uvede problematiku řízení času a plánování aktivit. Práce se snímky dne, plánování činností dle priorit v různých časových horizontech, sestavení pravidel delegování ve společnosti. Provedení stresového testu.

Výstup: Snímky dne a návrh týdenní SWOT, návrh opatření k prevenci proti stresu v organizaci.

Cíl: zdokonalení pracovníků v efektivní práci a odbourávání stresu

Rozsah kurzu: 2 dny

Time management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.