Time management

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz je určen všem zaměstnancům

Uvede problematiku řízení času a plánování aktivit. Práce se snímky dne, plánování činností dle priorit v různých časových horizontech, sestavení pravidel delegování ve společnosti. Provedení stresového testu.

Výstup: Snímky dne a návrh týdenní SWOT, návrh opatření k prevenci proti stresu v organizaci.

Cíl: zdokonalení pracovníků v efektivní práci a odbourávání stresu

Rozsah kurzu: 1 den

Time management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.