Time management

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Všem, kteří se cítí být ohroženi stresem z nedostatku času a přepracování.


Cíle semináře:
Pochopíte roli priorit v hospodaření s časem, získáte návod k minimalizaci stresu pramenícího z přepracovanosti a nedostatku času.


Obsah:
Nejčastější příčiny nedostatku času - náš časový snímek
Jak využít čas pro pracovní úkoly a osobní život - rozhodování o prioritách a zvažování hodnot
Denní rituály
Praktické poznatky z organizace práce a techniky duševní práce šetřící čas
Týdenní plánování
Psychohygiena a práce se stresem


Metody:
Vedení individuální práce posluchačů, výklad, moderovaná diskuze.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Seneca: Nemáme málo času, jen ho hodně promarníme.

Pokud si nedokážeme jasně představit, čeho chceme dosáhnout a pravidelně si stanovený cíl nepřipomínáme, není pravděpodobné, že ho dosáhneme. Rozhodující pro dosažení cílů je způsob, jakým organizujeme svůj každodenní čas, neboť souhrn malých denních úspěchů tvoří výsledky.

Týdenní plánování spočívá ve stanovení termínu, kdy to mám udělat. Jestliže mám dosáhnout výsledků je podstatné spojit dvě části, tj. co musím udělat a kdy to chci udělat.

Udělej si čas na práci, to je cena za úspěch.
Udělej si čas na přemýšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas na čtení, to je základ vědění.
Udělej si čas na přátelství, to je brána ke štěstí.
Udělej si čas na snění, to je cesta ke hvězdám.
Udělej si čas na lásku, to je pravá radost života.
Udělej si čas na zábavu, to je hudba duše.

Time management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.