Time Management

Základní info

Manažerské dovednosti
Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů,
které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní i osobní čas.
Umění zvládat pracovní úkoly a skloubit pracovní povinnosti a osobní život
je také záležitostí dobrého time managementu, čili schopnosti přiměřeně
si plánovat čas a rozvrhnout všechny pracovní a osobní povinnosti i volný
čas. Pokud se naučíte efektivně plánovat a organizovat svůj čas, předejde-
te mnoha stresovým situacím, zátěži či konfliktům.

Komu je školení určeno

• každému, kdo je nespokojen nebo od sebe očekává lepší organizování
  činností a úkolů v čase
• pracovníkům hledajícím cestu k vyšší efektivitě či produktivitě své práce
• těm z Vás, kteří chtějí při zachování nebo zlepšení současných
  pracovních výsledků stihnout i další aktivity
• všem, kterým záleží na nich samých a lidech v jejich okolí

Obsah školení

• kvadranty priorit
• cíle a jejich kategorizace
• činnosti vedoucí k dosažení cílů
• zásady plánování času
• zásady denní organizace
• techniky pro efektivnější využití času
• rozhodování a organizace času
• sestavujeme si svůj plán

Co Vám školení přinese

Naučíte se stanovit si svoje priority a hierarchizovat činnosti. Osvojíte si
základní dovednosti plánování v různém časovém horizontu a efektivního
organizování činností v čase. Budete mít možnost trénovat zásady a pravi-
dla organizace dne a naučit se tak se svým časem dobře hospodařit.

Time Management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.