Time management a zvládání stresu

Kurz na míru

Základní info

Určeno: začínajícím manažerům, vedoucím pracovníkům a všem těm, kteří chtějí efektivněji využívat čas

Neorganizovanost, neschopnost uvědomit si a stanovit své priority, špatné plánování, přetíženost a stres - to je cyklus, který mnozí z nás znají na vlastní kůži. Zvládnout základní principy sebeorganizace a sebeřízení, naučit se pracovat sám se sebou je cesta, jak být efektivnější a současně spokojenější.

Obsah:

* analýza současného způsobu řízení času - "časový koláč"
* biorytmus
* pracovní typy, čím jsme ovlivňováni
* kapacita našeho myšlení
* stanovování priorit
* cíle plánování, Paretovo pravidlo
* delegování pravomocí
* využití IT a dalších technik při řízení času
* doporučení pro každý den - umění odpočívat, odstraňovat stres, únavu a napětí

Cíl:

* rozpoznat své nedostatky v řízení času
* definovat nejčastější příčiny manipulující vaším časem
* osvojit si postup stanovování cílů a jejich priorit
* seznámit se s postupy časového plánování
* eliminovat své největší konzumenty času
* osvojit si některé z technik efektivního řízení času

Časová dotace: 14 výukových hodin - dva dny

Stress management

Určeno: pracovníkům, kteří pracují pod velkým tlakem, v časové tísní či s velkou zodpovědností

Cíl: minimalizace stresu a jeho využití ve svůj prospěch

Obsah:

* Eustres a distres
* Mobilizující a motivační účinky
* Typ A a B
* Časový koláč
* Delegování
* Stanovování priorit
* Důležité versus urgentní
* Práce s časem

Časová dotace: jeden den - 7 výukových hodin.

Time management a zvládání stresu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.