Time management a stress management

Kurz na míru

Základní info

Komu je kurz určen:
manažeři

Cíl a přínos:
Zefektivnit práci vzhledem k času, který je na ni přidělen. Naučit se organizovat svoji práci. Ujasnit si mechanismus působení stresu a zvolit vhodné formy jeho zvládání.

Obsah:
* Hledání a formulace životních i pracovních priorit a cílů
* Jakému typu činností dávat přednost - náročná volba mezi naléhavostí a důležitostí úkolů
* Jak si organizovat čas - osvědčené návody a doporučení
* Jak pomoci efektivně plánovat čas svým podřízeným - pravidla delegování, vedení porad, nastavení pravidel práce s časem na pracovišti
* Kterou cestu ke zvládání negativních důsledků působení stresu zvolit
* Praktická protistresová cvičení

Time management a stress management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.