Time Management a asertivní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Pomocí příkladů a praktických cvičení pomoci účastníkům k dalším možnostem, jak mít více času na podstatné věci, kreativitu, řídící úkoly.
Po skončení kurzu budou účastníci:
ovládat postupy a techniky plánování času
aplikovat racionální chování na poradách a schůzkách týmu
vést efektivní a asertivní komunikaci s partnery
používat kreativní (tvořivé) techniky a postupy ve své práci

Obsah - probíraná témata
Time management
Diagram funkcí řízení času
Osobní pracovní styl, vytváření denního režimu
Denní plán a kontrola výsledků, umění priorit

Asertivní komunikace
Asertivní komunikace a chování
Zásady vedení porad a správné diskuse
Řešení konfliktů a umění rozhodovat
Zvládání stresu, překonání nervozity

Rozvoj osobní tvořivosti
Mentální trénink obou polovin mozku, cvičení
Výhody tvůrčího klimatu a podněcování tvořivosti druhých
Metody rozšiřování spektra tvořivosti, trénink

Time Management a asertivní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.