TIME A STRESS MANAGEMENT - k vyšší pracovní výkonnosti i osobní prosperitě

Základní info

CÍL
Kurz je určen pro manažery všech úrovní, vedoucí projektů, podnikatele a jednatele, kteří potřebují trvale dosahovat vysoké pracovní výkonnosti, ale zároveň si chtějí udržet rovnováhu se svým osobním životem.

OBSAH

 • Kdy je člověk v práci efektivní, podmínky a bariéry pracovní a osobní efektivity
  Co nám nejčastěji ubírá čas a energii, moje silné a slabé stránky
  Kde čas brát, zdroje naší mysli, biorytmus, soustředění, využívání rezerv
 • Efektivní plánování, stanovování priorit
  Rozdělení úkolů během dne a týdne, pravidlo důležité / naléhavé
  Jak si plánovat čas, typy plánů a užitečných pomůcek, rady a tipy pro tvorby plánů
 • Realizace plánů v praxi - jak se ubránit vyrušení, umění říkat NE (asertivní komunikace)
  Efektivní předávání informací a komunikace se zákazníky, dodavateli, šéfy i podřízenými
 • Stress, fáze jeho vzniku a nejčastější projevy, vliv stresu na pracovní výkon i pohodu
  Analýza toho, co nás stresuje, nejčastější příčiny stresu v dnešní době
  Co v akutním stresu – tipy na zvládání, nácvik modelových situací
  Možnosti prevence stresu z dlouhodobého hlediska, jak si udržet „work – life balance“

FORMA
2 denní tréninkový seminář

METODY
Skupinové diskuse, individuální testy, hry, hraní rolí, případové studie. Zaměření na max. zapojení účastníků do akce, důraz na osobní prožitek, splnění individuálních potřeb a očekávání účastníků.

TIME A STRESS MANAGEMENT - k vyšší pracovní výkonnosti i osobní prosperitě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.