Time a stres management

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
poznání současného stavu zacházení s časem
mapování faktorů bránících efektivnímu využívání času
faktory, které ovlivňují naši výkonnost v průběhu dne
techniky umožňující lépe organizovat svůj vlastní čas
zásady vytváření optimálního denního režimu
rozpoznávání stresových jevů a poznání jejich možného vlivu na úspěšnost v manažerské praxi
sledování osobních stresorů a na možnosti jejich postupného odbourávání
základní techniky zvládání stresu a tvorbu základů pro osobní antistresový plán

Time a stres management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.