TELEMARKETING

Kurz na míru

Základní info

Pro koho jsou tréninky TELEMARKETING určeny:

telemarketéři, přepážkoví pracovníci - teleři, servisní pracovníci působící u privátní a firemní klientely. Supervisoři a trenéři, odpovědní za výsledky obchodu a rozvoj telemarketérů.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj finančního poradenství

  • Připravení call centra na aktivní prodej a servis i vrámci finančního poradenství
  • Řízení výkonnosti call centra

PŘEHLED VYBRANÝCH TRÉNINKŮ PRO TELEMARKETÉRY A SUPERVISORY CALL CENTRA

1. PŘÍJEMNÝ SERVIS - RADOST POSLOUCHAT

Minimalizace ne/verbálních gramatických šumů, přizpůsobení délky a obsahu jednání časovému stresu klienta, individuální přizpůsobení scénáře pro lepší vztah, působivá práce s hlasem a artikulací, senzorické přizpůsobení

 

2. PASIVNÍ PRODEJ - ZÍSKAT VÍC

Vstřícný postoj k aktivnímu prodeji v přijímajících hovorech, vedení jednání z pohledu odbornosti, spojení požadavku klienta s návrhem produktu, motivační charakteristika produktu, asertivní zvládání námitek

 

3. AKTIVNÍ PRODEJ - NAPLNĚNÍ POTŘEB

Vstřícný postoj k aktivnímu sjednávání schůzek a prodeji po telefonu, scénář v pěti krocích: vztah - prospěch - návrh - dohoda - potvrzení, apelování na potřeby a přechodové věty dle prospěchu klienta, získání souhlasu

 

4. ANALÝZA PO TELEFONU - BEZSTAROSTNOST A POHODLÍ

Analýza po telefonu, příprava klienta, zjišťování, zápis a ověřování situace a potřeb klienta v souladu s poradenstvím společnosti, sumarizace a rekapitulace dohod, prezentace řešení a uzavření obchodu

 

5.       PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Reakce na záznamník, zvládnutí asistentky, naslouchání a kladení otázek navazující na odpovědi klienta, prezentace 3P: potřeba - produkt - přínos; obrazy a příměry působící na emocionální stránku

 

6.       ŘÍZENÍ VÝSLEDKŮ - EFEKTIVNÍ SUPERVISOR

Systém řízení výsledků, aktivit a kompetencí, koordinace a komunikace systému a postupný přechod na sebehodnocení hlavních indikátorů výkonnosti, tvorba a obohacování scénářů, scénáře s klíčovými slovy

 

TELEMARKETING

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.