Telekomunikace pro Product Management

Kurz na míru

Základní info

Cílem tohoto několikadenního semináře je předat pracovníkům Product Managementu telekomunikačních společností informace o technologiích telekomunikačních sítí, hlasových a datových službách na nich fungujících v rámci trhu ČR. Objasnit základní principy hlasových a datových služeb v  telekomunikačních sítích a to v takovém rozsahu, který umožní absolventům semináře seznámení s danou problematikou v základní rovině. Součástí semináře jsou i trendy, vývoj a sblížení mobilních a pevných komunikací a jejich konvergence na platformu IP.

Telekomunikace pro Product Management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.