Technická angličtina

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen jak studentům připravujícím se na kariéru v technických oborech, tak profesionálům z praxe, kteří mají nižší předchozí znalost jazyka. Cílem kurzu je důsledné a cílevědomé osvojování všech jazykových dovedností se zvláštním důrazem na porozumění čtenému textu a slyšenému slovu pomocí aktuálních a autentických situací z prostředí různých průmyslových oborů. Důležitou součástí kurzu jsou i tzv. Cultural pages, které vedou k pochopení kulturních specifik anglicky hovořících zemí v oblasti výroby. I v tomto kurzu jsou důležitou součástí modelové scény, které připravují studenta na použití naučené látky v reálném životě.

Kurz má doporučený rozsah 32 vyučovacích hodin á 45 min. Délku, intenzitu a obsah kurzu vždy připravujeme na míru konkrétnímu studentovi či skupině studentů.

Základním učebním materiálem v kurzu je výborná kniha Technical English z nakladatelství Fraus, která je plná aktuálních témat, zajímavých a interaktivních cvičení a audio a video materiálů. Do každého kurzu jsou zakomponované autentické materiály studentů a modelové situace z jejich každodenní praxe.

Kurz nabízíme i v ostatních jazycích – italština, španělština, němčina, ruština, francouzština atd.

Technická angličtina

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.