Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

Teambuilding

 

Typ aktivity: Tréning

Dĺžka trvania: 24 hodín (3 dni)

Kód: MJBT006

 

Obsah aktivity:

Zážitkové aktivity zamerané na:

  • sebapoznanie

  • motiváciu

  • empatiu

  • rozvoj kreativity

  • zlepšenie komunikačných zručností

  • socializáciu

  • tímovú spoluprácu

  • zlepšenie firemnej kultúry

  • lojálnosť voči zamestnávateľovi a kolegom

 

Cieľ aktivity:

  • Zážitkovou formou motivovať účastníkov tréningu ku zlepšeniu vzťahov a efektívnejšej spolupráci. Rozvoj osobnosti každého jednotlivca zosúladiť s rozvojom kolektívu. Účastníci sa naučia viac využívať emocionálnu inteligenciu ku prospechu seba i celej skupiny.

 

Viac na www.mjbcommunication.com

Teambuilding

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.