Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

Cílem teambuildingových programů je zkvalitnění spolupráce a zvyšování efektivity fungování pracovních týmů. Při jejich přípravě a realizaci vycházíme z ověřené teorie ZIPu, která říká, že kvalita spolupráce je určována dvěma vzájemně se ovlivňujícími faktory – znalostí principů a technik týmové práce a zájmem a ochotou tyto techniky využívat. Kurzy proto paralelně sledují dvě programové linie
  • prohloubení vzájemného poznání, rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, vytváření klimatu důvěry a motivace k otevřené partnerské spolupráci
  • připomenutí a trénink technik týmové spolupráce (efektivní skupinová komunikace, postupy řešení kreativních úkolů v týmu, organizace týmové práce)
Pro teambuilding v podání AKORDu jsou charakteristické:
  • atraktivní skupinové úkoly
  • kvalitní reflexe průběhu řešení
  • „nastavení zrcadla“ – poskytování zpětné vazby (jak vzájemně, tak od lektorů)
  • zobecnění poznatků, připomenutí principů týmové práce, praktické zkušenosti
Nejčastěji jsou kurzy vedeny metodou outdoorového tréninku, podle Vašeho přání je však můžeme připravit i v podobě neardoor či indoor tréninku.

Teambuilding

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.