TEAM BUILDING - VÝSTAVBA a BUDOVÁNÍ TÝMU

Kurz na míru

Základní info

Dva dvoudenní tréninkové programy pro pracovní týmy

Cíl:
* pomoci účastníkům poznat sílu a výhody týmové práce
* vytvořit mission týmu - ujasnění poslání, definování hodnot, pravidel, principů, cílů, strategie a sdílených znalostí

Obsah:
* "nová ekonomika" - význam znalostí, sdílení znalostí, tvorba znalostí; od spojitého k turbulentnímu podnikatelskému prostředí; učící se organizace - učení se jako podniková hodnota; význam týmové spolupráce v období turbulentních změn;
* vize - její řídící a motivační funkce, poslání týmu, hodnoty týmu, pravidla, cíle a jejich stanovování, řízení podle cílů
* co je tým?; formy týmů; pravidla týmové spolupráce (vzájemná úcta a respekt; společné cíle; zájem týmu je více než individuální potřeby; sebeprosazování se na úkor týmu poškozuje týmovou práci; jednou učiněné rozhodnutí všichni podporují; na veřejnosti se prezentujeme jako jeden tým; rozdílnost názorů se řeší pomocí otevřené komunikace; každý realizovaný postup vyhodnocujeme; při neúspěchu nehledáme viníky - neúspěch je pro nás zdrojem poučení; používáme zpětné vazbu)
* 4 fáze vývoje týmu, postup při budování týmu
* týmové role; Belbinův dotazník týmových rolí; bariéry efektivního fungování týmu
* připravenost týmu na systém kvality (vize; cíle; strategie umožňující změny; znalost potřeb zákazníků, a z toho vyplývajících standardů; určení pravidel; dohodnutý postup; hledání nových postupů; vyjasnění rolí; sdílení znalostí, apod.)

Metody:
výklad; diskuse; analýza současného stavu; práce v týmech: tvorba konsensu pro poslání týmu, pravidla spolupráce, metody vyhodnocování práce týmu, pojetí týmových rolí, stanovení standardních komunikačních postupů; trénink řešení konfliktních situací v týmu

TEAM BUILDING - VÝSTAVBA a BUDOVÁNÍ TÝMU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.