Ťažké a nepríjemné rozhodnutia v personálnej práci - urobme ich profesionálne a ľudsky

Kurz na míru

Základní info

 

Program:

 • Ako a prečo treba robiť aj ťažké rozhodnutia
 • Vedenie ťažkých a nepríjemných rozhovorov
 • Outplacement – pomôžme prepúšťaným, nepoškoďme meno firmy
 • Prepúšťanie – motivujme ostávajúcich
 • Psychohygiena
 • Prepúšťanie z pohľadu legislatívy

V personálnej práci je potrebné vedieť riešiť aj nepríjemné situácie, treba sa vedieť rozhodnúť napríklad aj pre prepúšťanie. Prejdeme si proces prepúšťania ako z pohľadu legislatívy a personálnych postupov, tak aj psychologického hľadiska. Pomôžeme eliminovať stres a lepšie zvládať aj nepríjemné situácie...

Pripravíme účastníkov na riešenie nepríjemných a ťažkých rozhodnutí, pomôžeme pochopiť celý proces ťažkých rozhodnutí a pretrénujeme komunikáciu nepríjemných správ. Účastníci získajú istotu a sebadôveru pri vedení ťažkého rozhovoru.

 Ťažké rozhodnutia

 • Prečo a ako sa rozhodnúť – dvakrát meraj, raz strihaj
 • Nadbytočnosť – ako zvoliť kritériá pri rozhodovaní
 • Komunikácia v ťažkých časoch
 • Príprava manažérov v ťažkých situáciách

 Prepúšťanie ako proces

 • Organizačné zmeny a prepúšťanie
 • Prepúšťanie a účastníci procesu
 • Outplacement – ako a prečo môžeme pomôcť prepúšťaným
 • Prepúšťanie – neodraďme tých, čo ostávajú
 • Rola personalistu v procese prepúšťania

 Prepúšťanie z pohľadu legislatívy

 • Výpoveď z organizačných dôvodov (ukážka vzoru výpovede a rozhodnutia zamestnávateľa)
 • Hmotnoprávne podmienky platnej výpovede a výpovedné doby po novele ZP
 • Nárok na odstupné a odchodné pri organizačných zmenách
 • Hromadné prepúšťanie, spôsob a formy
 • Povinnosti zamestnávateľa – voči odborovej organizácii a prepúšťaným zamestnanom
 • Prípadové štúdie

 Vedenie nepríjemných rozhovorov

 • Typy nepríjemných rozhovorov
 • Štruktúra rozhovoru
 • Riešenie rôznych dilem v praxi
 • Prepúšťací rozhovor
 • Tréning situácií

 Ťažké situácie z pohľadu psychológie

 • Ako zvládať / eliminovať náročné situácie a emočné vypätie
 • Príprava ľudí na zmenu
 • Emócie v ťažkých situáciách
 • Kto je zodpovedný...
 • Sebadôvera a asertivita v ťažkých situáciách
 • Psychológia vedenia ťažkých rozhovorov

Ťažké a nepríjemné rozhodnutia v personálnej práci - urobme ich profesionálne a ľudsky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.