TALENT MANAGEMENT

Základní info

Talent management je komplexním programem identifikování potenciálu a rezerv jednotlivých zaměstnanců a následného rozvoje zaměstnanců.  Je nástrojem pro vytvoření efektivního profesního rozvoje. Identifikuje silné a slabé stránky účastníků z hlediska kompetencí a zaměřuje se na možnosti dalšího rozvoje.

Nabízíme zaškolení pro HR specialisty i pro manažery, stejně tak jako jeho celou realizaci na klíč.

Talent management využívá a v tréninku se naučíte:

 

  • Jak nastavit kritéria pro talent management.
  • Kdo je talent a kdo ne? Jak pracovat s talent poolem.
  • Práce s talenty: Development center. Které modelové situace jsou zaměřené na další rozvoj.  Psychologicko-profesní testy, které ukáží opravdový talent.
  • Jak dále pracovat s individuální zpětnou vazbou pro účastníky.
  • Jak vytvořit další plán rozvoje a monitorovat, měřit a hodnotit jeho průběh.  Návaznost na 360 zpětnou vazbu, na hodnotící systémy.

 

TALENT MANAGEMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.