Tajná zbraň account managera - brief

Kurz na míru

Základní info

Nutnost přípravy před vymýšlením reklamy

Proč optimalisovat interní firemní procesy?

Inpirace pro tvorbu nejvíce inspirativních zadání!

Obsah:

Každá reklama a reklamní kampaň je tak dobrá, jak byl dobrý a inspirativní brief! Ušetřit čas při psaní briefu může znamenat zbytečně prodloužit projekt. Co je psáno, to je dáno — brief je pojistka při práci v reklamě. Víte, co vše by mělo zadání formou briefu obsahovat?

 • Klientský a kreativní brief a zákonitosti jeho tvorby
 • Kdo brief schvaluje a kolik času mu věnovat, jak nad ním diskutovat
 • Týmová spolupráce: rozdělení kompetencí, vymezení odpovědnosti členů týmu
 • Model práce a úspěšného fungování komunikační agentury - interní firemní manuál
 • Monitoring reklamních aktivit konkurence - jak se poučit a jak vnímat konkurenční reklamy
 • Kde se ztrácí čas a energie při tvorbě reklamy - kritické body

Cíle a přínosy:

 • Dostanete návody,  jak dělat originální reklamní kampaně, kterými svou firmu a značku na trhu odlišíte
 • Naučíte se psát inspirativní klíčové sdělení reklamní kampaně
 • Pochopíte, jak popsat detailně cílovou skupinu a proč tomu věnovat čas
 • Naučíte se dělat rozpočty a obhájit si je
 • Zjistíte, kolik stojí různé typy práce v reklamě
 • Výsledek: stanete se lepším profesionálem na pozici - Key account manager a nebo Account manager

Cílová skupina:

 • Account oddělení v reklamních agenturách
 • Marketingová oddělení firem

Metody a techniky:

 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek — praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu
 • Vzájemná diskuse účastníků

Časová náročnost: 1 den, tedy 8 hodin workshopu

Cena akce: 5.000 Kč plus DPH na jednu osobu *

* Kurz můžeme uspořádat jako firemní a stejně tak jako otevřený všem zájemcům
Slevy dle počtu osob a celkového objemu závazně objednaných kurzů
Celodenní akce přímo v prostorách klienta - nebo na přání v našem školícím centru
Termín flexibilně stanovíme dle požadavků zájemce

 

Tajná zbraň account managera - brief

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.