SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ČSN EN ISO ŘADY 9000:2000

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro: pracovníky útvarů řízení jakosti, interní a externí auditory a odborníky firem, pro zmocněnce jakosti a vedení firem, doporučen všem držitelům certifikátů manažera případně auditora jakosti.

Stručné učební osnovy:
1. Výklad požadavků a struktury norem ISO 9000:2000
2. Nový obsah a postupy plánování jakosti
3. Postupy přezkoumávání vedením
4. Výcvik lidí, měření účinnosti výcviku
5. Management procesů návrhu, nákupu a výroby - nástroje a metody
6. Měření výkonnosti systému, Měření spokojenosti zákazníků
7. Měření procesů, metody analýzy dat
8. Postupy kontinuálního zlepšování.

Termín:
dvoudenní kurz - individuální domluva

SYSTÉMY MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE ČSN EN ISO ŘADY 9000:2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.