Systémové řízení a měření výkonnosti firmy ("Balanced Scorecard")

Kurz na míru

Základní info

Cíle semináře:
Poznáte principy vyvážené realizace strategie. Pochopíte rámec pro tvorbu BSC a vytvoříte si úvodní koncept. Proniknete k důvodům vzniku BSC, jeho užitku a přínosu. -

Obsah:
Vývoj BSC
Definování vize a poslání
Vazby mezi strategickými cíli
(4 perspektivy BSC)
Vztah příčin a důsledků
Měřítka BSC
Postup implementace

Popis:
BSC je systém řízení a měření výkonnosti organizace. Základní myšlenkou je zaměřit organizaci na ta měřítka, která hrají důležitou roli při naplňování strategie a dosahování strategických cílů. Aby se BSC vyhnul úzkému zaměření, zahrnuje vedle finančních měřítek a ukazatelů také měřítka z oblasti (perspektiv) zákazníků, vnitřních procesů, učení a růstu (inovaci). Proces implementace BSC (= "převedení strategie do akce") zahrnuje posun od strategické vize do jasných a pochopitelných cílů, v rámci všech zmíněných perspektiv. To posiluje jednak angažovanost zaměstnanců a také lepší pochopení jak souvisí jejich práce a aktivity s celkovými záměry organizace. BSC přináší užitek a prospěch všem funkčním oddělením, která bývají zahrnuta v organizační struktuře firem, organizací a podniků. Tato skutečnost připívá i k podpoře a zlepšení mezifunkční (vnitrofiremní) komunikace.

Systémové řízení a měření výkonnosti firmy ("Balanced Scorecard")

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.