Systémové myšlení - nástroj pro efektivní řízení

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovým a středním manažerům, podnikatelům.

Cíle semináře:
Porozumíte zásadám nových modelů řízení lidí, naučíte se znát zásady efektivní komunikace a skutečného dialogu, znát techniky pro nalezení kritických míst v řízených systémech a pro nalezení optimální systémové struktury.

Obsah:
Techniky a nástroje pro zlepšení vnitrofiremní komunikace jako nástroje pro prosazení a řízení změny
Techniky a nástroje pro zavedení skutečného dialogu jako nutné podmínky pro přijetí změny
Systémové myšlení jako technika pro optimalizaci podnikového modelu řízení
Komunikační a vůdcovské styly

Metody:
Výklad, práce s případovými studiemi, individuální i skupinová cvičení, manažerské simulace.

Rozsah semináře: 2 dny

Popis:
Pro systémové myšlení je nutné umění:
shromáždit relevantní informace pomocí dialogu se zainteresovanými stranami v případné změně
umět stanovit správný směr změny díky systémové dynamice, která umožní lepší pochopení systému a problému
umět realisticky vyhodnotit kapacitu organizace ke změně a zvolit tak správný rozsah a tempo změny

Systémové myšlení - nástroj pro efektivní řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.