Systematické vedení týmů

Základní info

Jeden den v měsíci se zastavíme a s nadhledem budeme věnovat pozornost skupinám, týmům a firemním systémům. Získáte inspiraci jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech. Systemické vhledy pomohou vnímat přírodní zákony ve skupinách, jak je rozpoznat, respektovat a jak s nimi pracovat. Je čas začít vnímat celek a systém více než doposud.

Hlavní témata:

Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí

Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým

Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu)

Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty

Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku

Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi

Pro koho kurz je:

Pro majitele a šéfy firem, vedoucí týmů a skupin, projektové manažery a další zájemce, kteří se chtějí rozvíjet ve vedení lidí.

Systemické vedení týmu navazuje na cyklus Manažer koučem a bere jej jako základnu, z které dál pokračuje. Proto je absolvování kurzů Manažer koučem podmínkou pro účast v tomto cyklu (minimálně prvních 4 dnů).

Program:

1. den – formování týmu, rovnováha cíle podle J.Adaira, zájmů a vztahů, vize, tvorba týmu, vstup do skupiny

2. den – systemické zákonitosti skupin – příchody, odchody, mužský a ženský přístup, hierarchie a respekt ve skupině

3. den – role v týmu, typologie rolí a jejich dynamika, osobní integrita a role v týmu

4. den – systemická práce s rolemi, vědomé zacházení s rolemi, role zadavatele vůči týmu

5. den – tým jako organismus, umění dobrého zadání, role facilitátor a jeho kompetence

6. den – skupinová dynamika a přírodní zákony vývoje ve skupinách, techniky a postupy při skupinové práci, slaďování osobních zájmů a zájmů celku, řešení konfliktů a práce s energií skupiny

7. den – tělo jako nástroj vnímání skupinové dynamiky, vnímání skupinové dynamiky podle rytmu, vědomá práce s nutkavými a adekvátními reakcemi při skupinové práci, komfortní a nekomfortní pocity a práce s nimi

8. den – zdroje energie v týmu, napětí, radost a jak pracovat s pozitivní energií týmu, dosahování dohod ve skupinové diskusi, intervence při skupinových diskusích

9. den – integrace celého cyklu, šéf týmu z nadhledu

 

Více informací: http://www.akademiefirmy.cz/manazer-koucem

 

V případě zájmu kontaktujte Sarah Gironi gironi@akademiesro.cz, +420 773 562 888.

Systematické vedení týmů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.