Systém projektového řízení

Kurz na míru

Základní info

Předprojektová příprava a její nástroje, klíčové prvky projektu, poslání projektu

Cílené vedení projektového týmu, logický rámec projektu, plán projektu, realizace projektu, metoda kritické cesty, řízení zdrojů a nákladů, řízení projektu v krizi, ukončení projektu

Manažer projektu - vedení týmu, řízení komunikace, vyjednávání, řešení problémů, řízení okolního prostředí, podklady pro základní manažerská rozhodnutí, brainstorming

Třídenní kurz ( je určen pro 7-10 účastníků)

Systém projektového řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.