Systém hodnocení a rozvoje reprezentantů

Kurz na míru

Základní info

Tento program obsahuje vytvoření systému hodnocení dovedností a znalostí reprezentantů a jeho následné používání prodejními managery. Vychází z potřeb a požadavků zadavatele a je v souladu s jeho strategií. Systém pracuje s jasnými kritérii hodnocení jednotlivých dovedností s možností počítačového zpracování a statistického vyhodnocení. Program zahrnuje zavedení tohoto systému, coaching obchodních zástupců podle jeho kritérií, vyškolení interních coachů a jejich coaching v terénu. Jeho používání umožní vedoucím prodejních týmů hodnotit a sledovat efektivnost absolvovaných trainingů a úroveň a rozvoj jednotlivých reprezentantů. Na základě naprosto jednoznačných výstupů pak mohou s reprezentantem odhalit oblasti ke zlepšení, což jim umožní sestavit cílený a efektivní individuální plán rozvoje konkrétních dovedností. V konečném důsledku to vše znamená úsporu času a financí za necílené trainingy a optimalizaci návratnosti investic do rozvoje reprezentantů.

Systém hodnocení a rozvoje reprezentantů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.