Systém hodnocení a rozvoje reprezentantů

Kurz na míru

Základní info

Tento program obsahuje vytvoření systému hodnocení dovedností a znalostí reprezentantů a jeho následné používání prodejními managery. Vychází z potřeb a požadavků zadavatele a je v souladu s jeho strategií. Systém pracuje s jasnými kritérii hodnocení jednotlivých dovedností s možností počítačového zpracování a statistického vyhodnocení. Program zahrnuje zavedení tohoto systému, coaching obchodních zástupců podle jeho kritérií, vyškolení interních coachů a jejich coaching v terénu. Jeho používání umožní vedoucím prodejních týmů hodnotit a sledovat efektivnost absolvovaných trainingů a úroveň a rozvoj jednotlivých reprezentantů. Na základě naprosto jednoznačných výstupů pak mohou s reprezentantem odhalit oblasti ke zlepšení, což jim umožní sestavit cílený a efektivní individuální plán rozvoje konkrétních dovedností. V konečném důsledku to vše znamená úsporu času a financí za necílené trainingy a optimalizaci návratnosti investic do rozvoje reprezentantů.

Systém hodnocení a rozvoje reprezentantů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.