Synergický Time management

Kurz na míru

Základní info

Hlavní myšlenka

Chceme-li se přizpůsobit novým, často stresujícím podmínkám dnešního tzv. informačního věku, nevystačíme již s "klasickými" přístupy k uspořádání času (které jsou téměř vždy vztaženy k nějaké konkrétní pomůcce). Praxe potvrzuje, že řešení nespočívá v lepších, dokonalejších technikách a pomůckách; schopnost adaptovat se na dnešní nové, tvrdší podmínky spočívá ve změně našeho přístupu k času, ve změně našeho myšlení.

Prostředkem k takovým změnám je Synergický Time management. Čím se liší? Především tím, že se nesnaží čas, úkoly a cíle přesně naplánovat (to se v dnešní době přemíry úkolů a neustálých změn ukazuje být téměř nereálné), ale zaměřuje se prvotně na osobní kvalitu každého z nás. Není ani tak o pomůcce, jako spíše o našem přemýšlení: naučí nás flexibilitě, proaktivní orientaci v problému, určování priorit, odolnosti ke stresu, práci s emocemi ad. Tento přístup můžeme vyjádřit slovy: "Na cestě k cíli je tento cíl stejně důležitý, jako růst člověka, který na dosažení cíle pracuje". Respektování tohoto principu s sebou nese osobní spokojenost, vysokou motivaci a dlouhodobou pracovní výkonnost.

Synergický Time management, to je ucelený systém účinných principů, technik a pomůcek, díky němuž si můžete vybudovat či zdokonalit svůj přístup k času i k sobě samému. Výsledky pocítíte jak v nárůstu osobní efektivity a spokojenosti, tak i ve zmírnění časového stresu.

Cíle (modul 1)

Sebepoznání:

 • uvědomit si, kde naše přirozená lidská výbava není v souladu s nároky doby
 • porozumět důležitým principům a zákonitostem mysli: logika, emoce, stres, výkonnost, soustředění ad.
 • objevit skryté rezervy v aktivním, reaktivním a proaktivním chování
 • uvědomit si své silné a slabé stránky
 • získat schopnost prověřovat a měnit své návyky

Vedení:

 • pochopit důležitost sebeVedení a sebeŘízení a jejich vzájemné propojení
 • uvědomit si rozdíly v klasickém, cílově zaměřeném přístupu oproti směrovým principům synergického managementu
 • pochopit, proč cíle stresují a priority pomáhají
 • umět si určit svoje priority
 • vytvořit si jednoduchý životní plán, jenž je v souladu s firemní strategií
 • najít způsoby, jak udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým časem

Řízení:

 • inspirovat se modelem jednoduché a funkční plánovací pomůcky
 • naučit se rozlišovat mezi činnostmi z hlediska jejich přínosu vzhledem k výsledkům
 • umět si efektivně organizovat den, omezovat vyrušování, perspektivně řešit problémy, směřovat k výsledkům

Cíle (modul 2)

Sebepoznání:

 • pochopit principy vzniku emocí, uvědomit si různé druhy emocí a umět s nimi pracovat
 • objevit možnost neustálé pozitivní orientace a naučit se ji využívat
 • smířit se svou nedokonalostí, pracovat na kultivaci svých silných stránek
 • uvědomit si další možnosti využití proaktivity

Vedení:

 • pochopit, proč úspěšní lidé vedou – je to efektivní i posilující
 • vytvořit osobní a firemní podklady, které budou rámcem a vodítkem pro každodenní život

Řízení:

 • umět využívat myšlenkových map k podpoře správného rozhodování, popisu projektů, problémů i strategických úvah
 • být schopen rozpoznat syndrom naléhavosti a účinně mu čelit
 • umět si správným delegováním uvolnit ruce, a přitom motivovat ostatní
 • hledat způsoby kultivace největších časožroutů

Synergický Time management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.