Syndrom vyhoření

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Získání náhledu na problematiku vyhoření, rozpoznání prvotních příznaků syndromu vyhoření u pracovníků, kteří nepodávají takové výkony, na které jste byli zvyklí, u nichž upadá jejich zájem o práci, cítí se přetíženi a nekoncentrovaní, jsou častěji nemocní ... Seznámení se s ověřenými technikami a dovednostmi důležitými pro prevenci a zvládnutí problematiky syndromu vyhoření.

Obsah:
Charakteristiky syndromu vyhoření                                                                            příznaky burn-out syndromu                                                                                        příčiny a rizikové faktory vyhoření                                                                                proces vyhoření                                                                                                        prevence syndromu vyhoření                                                                                    opatření proti rizikovým faktorům                                                                       profesionální pomoc                                                                                                               individuální plán prevence zmapování individuálních podpůrných zdrojů a možností prevence                                                                                                               vytvoření individuálního plánu prevence                                                                                                           praktický nácvik snižování stresu                                                                           relaxace a cvičení k uvolnění těla

Syndrom vyhoření

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.