SYNDROM „BURN-OUT“

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Naučíte se včas rozpoznat příznaky „BURN OUT“ u svých spolupracovníků. Osvojíte si ověřené techniky a dovednosti důležité pro prevenci a zvládnutí problematiky „syndromu vyhoření“.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                psychologické příznaky syndromu vyhoření a jejich včasná diagnostika

§                pozitivní myšlení a základy pozitivních myšlenkových postojů

§                stres a frustrace

§                vztah mezi myšlením, chováním a emocemi

§                zvládnutí aktuálního stresu

§                jak relaxovat, nácvik účinných relaxačních metod

ROZSAH MODULU:  ½ až 1 den

Klíčová slova: burn-out, syndrom vyhoření, příznaky, prevence, zvládnutí syndromu, stres, frustrace, myšlení, chování, emoce, relaxace, relaxační techniky

SYNDROM „BURN-OUT“

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.