Stress management - zvyšování psychické odolnosti

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům, specialistům, řadovým pracovníkům, kteří chtějí na sobě aktivně pracovat.


Cíle semináře:
Seznámíte se s mechanizmem působení stresu a způsoby jeho zvládání. Naučíte se harmonizovat jednání v konfliktních a stresových situacích. Zvládnete používat konkrétní metody vyrovnání se se stresem a umění relaxace a aktivace.


Obsah:
Stres a jeho zvládání
Eustres a distres
Prevence psychosomatických poruch
Nácvik relaxačních technik
Reálné hodnocení životních situací
Aktivizace psychických sil


Metody:
Interaktivní výklad, práce ve skupinách, psychologické testy, řešení konkrétních úkolů, manažerské hry.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Ve všech vyspělých firmách se neustále zvyšují nároky na pracovní výkony pracovníků. To představuje stupňující se zátěž, které leckdy nedokážeme efektivně čelit. Často i odborně velmi zdatní jedinci selhávají v zaměstnání, nebo nepodávají odpovídající výkon, jelikož odolnost vůči stresu není dostatečná.

Seminář seznámí účastníky s mechanizmy zvládání stresu, s možnostmi jak zvyšovat svoji odolnost vůči zátěži a zahrnuje rovněž nácvik relaxačních metod, použitelných i na pracovišti.

Seminář uvítají všichni, kteří chtějí žít pokojným životem a přitom se nevyhýbat řešení obtížných životních situací.

Stress management - zvyšování psychické odolnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.