Strategie a taktika vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou vyjednávání a v rámci interaktivních forem výuky si procvičit vybrané dovednosti potřebné pro úspěšné vyjednávání. Účastníci se seznámí s problematikou vyjednávání, faktory ovlivňujícími úspěch při vyjednávání, v rámci modelových situací si otestují úroveň svých vyjednávacích dovedností. Prostřednictvím zpětné vazby zdokonalí svůj styl a techniky vyjednávání. Určeno manažerům ze střední úrovně řízení, obchodním zástupcům a prodejcům

Strategie a taktika vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.