Strategie a principy úspěšného vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

Ujasněte si svou vyjednávací pozici, zvolte účinnou taktiku a přesvědčivě argumentujte. Jedině tak dosáhnete svých cílů.

Přínos programu
Seznámíte se základními vyjednávacími styly.
Naučíte se klást důraz na to nejpodstatnější při jednotlivých fázích vyjednávání.
Osvojíte si postupy stanovit a posilovat svoji vyjednávací pozici před a během vyjednávání.
Natrénujete si zvládání náročných komunikačních situací.

Určeno
Manažerům, team leadrům, specialistům, personalistům a všem, kteří mají potřebu se v této oblasti dále rozvíjet.

Lektoři
Program povedou lektoři, kteří mají za sebou kariéru úspěšných obchodníků a dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti komunikace.

Specifika
Interaktivní tréninkový program, jehož součástí jsou praktické návody a postřehy z obchodní praxe, nácvik modelových situací, video trénink a zpětná vazba.

 Obsah

 • Podstata procesu vyjednávání.
 • Základní vyjednávací styly a jejich projevy v praxi.
 • Fáze vyjednávání: příprava, diskuse, argumentace, uzavření dohody a následné činnosti.
 • BATNA – nástroj pro určení mé vyjednávací pozice.
 • Definice cíle a manévrovacího prostoru pro vyjednávání.
 • Pozitivní vyjednávací strategie.
 • Principy přesvědčivé argumentace.
 • Zvládání námitek a obtížných argumentů protistrany.
 • Tlakové vyjednávání a možnosti jeho využití.
 • Uzavírání dohod jako nástroj proti nedorozumění.
 • Nácvik modelových situací, video trénink a zpětná vazba.

Strategie a principy úspěšného vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.