Strategické řízení a strategie

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovému managementu, podnikatelům a všem, kteří se podílejí na tvorbě strategie.


Cíle semináře:
Naučíte se provádět strategickou analýzu, poznáte proces strategického řízení, seznámíte se tradičními i novými strategiemi a modely, s jejich klady a zápory.


Obsah:
Úvod do strategického řízení
Strategická analýza - prostředí, zdroje, ovlivňovatelé
Výběr strategie - generické strategie, nové směry
Implementace strategie
Řízení procesu změny


Metody:
Prezentace, případové studie skupin práce a diskuze, dotazníky.


Rozsah semináře: 2 dny


Popis:
Strategie je základem úspěšné budoucnosti firmy. Nové prostředí, dynamické změny a globalizace vyžadují od manažerů nové přístupy. Zásadní věcí je implementovat strategii "skrze lidi". Manažeři ovšem musí pochopit celostní pohled, vytvořit rovnováhu mezi mnoha důležitými úkoly organizace.

Strategické řízení je řízení procesu strategického rozhodování. V tomto smyslu, abychom mohli udělat kvalitní rozhodnutí (a o to ve strategickém řízení jde) je třeba zjistit v jaké situaci se nacházíme (strategický analýza) a kam se chceme dostat (vize, cíle). Po výběru a zhodnocení variant je třeba provést rozhodnutí jakou cestou se k cíli vydáme (vybrat některou ze strategií) a vydat se na cestu (začít strategii implementovat a realizovat).

Náplní tohoto semináře je právě poznání tohoto procesu a poskytnutí nástrojů i praktické vyzkoušení a návrhy aplikace.

Strategické řízení a strategie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.