STORYTELLING A IMPROVIZACE

Základní info

Pomocí příběhu můžete přesvědčovat druhé, získat si pozornost i ovlivňovat atmosféru ve firmě.
Udělejte vaše prezentace zajímavé a motivující.

Naučíte se, jak vyprávět příběhy a s jejich pomocí ovlivňovat dění. Díky příběhům si lépe pamatujeme a chápeme, co a proč se kolem nás děje. Vytvořte příběh, který posluchače zaujme, emočně zasáhne a přiměje k akci.

Interaktivní trénink vám otevře cestu k lepší komunikaci.

 
Kdy je vhodné storytelling využít?

- při prezentaci
- při prosazování nápadů u nadřízených a kolegů
- při motivaci podřízených


Komu je určeno?
Prezentujete nabídky, strategie, projekty, sdělujete informace a reporty? Oživte svá sdělení vyprávěním poutavých příběhů, naučte se, jak začlenit příběhy do prezentace a snáze své posluchače motivovat a přimět k jednání.

Vhodné pro manažery, obchodníky, teamleadery, prezentující, personalisty, marketéry a ty, kteří jsou v kontaktu s lidmi, jež chtějí motivovat a přimět k akci. 

 
Absolventi kurzu se naučí, jak

 • efektivně komunikovat s posluchačem při veřejných vystoupeních
 • předávat svá sdělení v podobě příběhu a začleňovat příběhy do prezentací
 • dát informacím smysl, který by holá fakta nikdy dát nemohla
 • zařazovat do svého projevu originální vypravěčské postupy a improvizaci
 • motivovat zaměstnance se zapojením příběhů
 • využívat vlastní fantazii a imaginaci
 • získat pozornost posluchačů, zasáhnout jejich emoce, motivovat a inspirovat posluchače k participaci a akci
 • pochopit pravidla přitažlivosti příběhů  


Obsah
 

 • Přínos storytellingu
 • Využívání příběhů při sděleních a prezentacích
 • Jak inspirovat a motivovat druhé a usměrnit skupinová rozhodnutí
 • Jak tvořit vlastní příběhy – praktické nácviky
 •      kde hledat vhodné příběhy, metafory, analogie pro svou praxi
 •      sestavení vlastního příběhu
 •      umění improvizace
 •      příběhy z prostředí businessu – proč jsou působivé
 • Jak stručně sdělit příběh – praktické nácviky
 •      výběr a formulace myšlenek, které zaujmou
 •      práce s hlasem – modulace hlasu, pauzy
 •      neverbální komunikace – gesta, mimika
 •      práce s pointou
 •      nácvik vyprávění příběhu, rozbor a zpětná vazba

STORYTELLING A IMPROVIZACE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.