Štíhlá výroba – metody úspěšné aplikace lean filosofie v praxi výrobní firmy

Kurz na míru

Základní info

                                                                                             

Seminář

Téma:   Štíhlá výroba – metody úspěšné aplikace lean filosofie v praxi výrobní firmy

Cíl:  Seznámit se s důvody a významem zavádění principů Štíhlé výroby. Naučit se jak správně navázat zavádění lean filosofie na strategii a cíle společnosti. Uvědomit si šíři rozsahu možné implementace a umět rozhodnout o potřebě pozvolné nebo rychlé změny. Naučit se stanovovat klíčové principy Štíhlé výroby, které budou mít rozhodující význam v praxi. Vytvořit prostor pro diskusi problémů, které se v současné době nejčastěji vyskytují ve výrobních podnicích.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Základy Štíhlé výroby a její význam v kontextu hodnocení úrovně firmy – seznámíme se s jednotlivými principy Štíhlé výroby a uvědomíme si jejich význam při posuzování úrovně výrobní firmy

-          5S a TPM jako základ – ukážeme si provázanost metod 5S a TPM, uvědomíme si význam standardů                                                                                          

-          Audity systému Štíhlé výroby a jednotlivých dílčích principů – ukážeme si, jak auditovat systém Štíhlé výroby a zavést pravidelné účinné interní audity jednotlivých, již zavedených principů

-          Hoshin a Kaizen workshopy – vysvětlíme si význam zlepšujících workshopů, objasníme výhody a úskalí jejich realizace

-          Štíhlá výroba a její vazba na ostatní zlepšující aktivity – na konkrétních příkladech budeme dokumentovat souvislosti mezi Štíhlou výrobou a metodou teorie omezení (TOC), podíváme se na metodu 6sigma a Operation Excellence.

-          Neustálé zlepšování metodou postupných kroků – Kaizen – naučíme se, jak nejlépe využít kreativní energii vlastních zaměstnanců, podíváme se na metody zavádění procesu neustálého zlepšování

-          Vizualizace ve štíhlé výrobě – uvědomíme si princip a význam vizualizace ve výrobě

-          Metody 5Whys, Poke Yoke, Mistake Proofing, JIT, 1piece flow – vysvětlíme si a prodiskutujeme na konkrétních příkladech možnosti a výhody využití jednotlivých principů a metod

-          Mapa cesty – naučíme se, jak naplánovat a řídit zavádění principů Štíhlé výroby a jak zabezpečit, aby tento proces měl trvalé pokračování

Cílová skupina: Střední a TOP management, vedoucí výrob, technologové, systémoví a ostatní specialisté, kteří se podílejí na zavádění principů štíhlé výroby

Rozsah semináře: 1 den (6 hodin výuky)

Štíhlá výroba – metody úspěšné aplikace lean filosofie v praxi výrobní firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.