Štíhlá korporace

Kurz na míru

Základní info

Školicí program, který nabízíme, se může stát kompasem, mapou v zásadní přeměně Vaší organizace v podnik světové třídy, schopný trvale a globálně konkurovat neustálým a rychlým růstem produktivity.
Zorientujeme Vás v nových, bez nadsázky převratných koncepcích, systémech i metodách.
Seznámíme Vás s novým podnikovým jazykem.
Přiblížíme Vám nejproduktivnější, a tedy i nejkonkurenceschopnější podniky světa, jejich interní chování i vztahy k externím partnerům.
Konkrétní poznatky, které Vám předáme, nejsou konečnými řešeními. Ilustrují především směry, jimiž se ubírá současná světová třída. Zaměříme se nikoli na to, jak vylepšovat tradiční postupy, ale jak dělat věci jinak a jak dělat jiné věci.

Budeme se Vás však snažit navigovat tak, abyste postupovali správně hned napoprvé, abyste se nikdy neučili z vlastních chyb. Takovéto ztráty současný svět krutě trestá.

Vaše nové poznatky musíte šířit ke každému zaměstnanci a zajistit, aby každý tvůrčím způsobem pracoval v duchu nových trendů. Jak jsme již citovali, Vaší novou manažerskou úlohou je podněcovat zaměstnance k samostatné tvůrčí práci a k samostatnému rozhodování, založenému však na nejnovějších poznatcích.

Váš podnik tedy musí být nejen otevřený vůči novým poznatkům, ale musí mít systém pro jejich zjišťování, vstřebávání a implementaci.

Štíhlá korporace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.