Společenský kodex manažera

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
seznámení účastníků s normami společenského chování, které lze uplatnit ve standardních situacích, do kterých se dostávají v rámci svých pracovních kontaktů
posílení znalosti norem společenského chování i ne zcela běžných situacích
rozšíření repertoáru postupů, se kterými se mohou účastníci ve své praxi setkat
roli osobního image pro působení na obchodní partnery a spolupracovníky
vytvoření předpokladů pro přenos získaných informací a podnětů do praxe

Společenský kodex manažera

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.