SPC v sériové a hromadné výrobě

Kurz na míru

Základní info

SPC je zkratkou slov Statistical Process Control - statistické řízení procesů. Autor této metody, americký statistik Walter Shewhart, dokázal pomocí SPC dosáhnout reálných ekonomických výsledků při řízení procesů sériové výroby v elektrotechnice. Základní Shewhartova myšlenka - ovládnutím proměnlivosti procesů dosáhnout zvýšení efektivnosti - zůstává v platnosti i dnes. Jen povaha průmyslových procesů se dramaticky změnila. Tento kurz reflektuje na novou tvář dnešních procesů sériové a hromadné výroby a ukazuje, jak pomocí SPC zvýšit jejich kvalitu i efektivitu.
CÍLE
vysvětlit jednoduchý model procesu a ukázat jeho praktickou aplikaci při řízení sériové a hromadné výroby, s aplikacemi ze strojírenství, textilního průmyslu a elektroniky
ukázat proměnlivost jako protiklad kvality, naučit se proměnlivost měřit a hodnotit
procvičit specifické metody řízení a zlepšování procesů v sériové a hromadné výrobě
diagram příčin a následků (Ishikawa)
Paretova analýza
histogram
regulační diagram měřením
regulační diagram srovnáváním
korelační (bodový) diagram
ukázat, jak se hodnotí způsobilost výrobních procesůMETODA
Kurz je prakticky zaměřen a polovina času je věnována nácviku použití jednotlivých nástrojů jak při individuálních, tak i týmových cvičeních. Ve vnitropodnikové verzi je možno při cvičení využít již naměřených dat a řešit konkrétní provozní problémy.
Podle potřeby je možné do výuky zahrnout i praktické seznámení s možnostmi software, které klient používá pro SPC.
DÉLKA KURZU: 2,5 DNE (20 HODIN)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro technology, pracovníky útvarů řízení kvality, pracovníky provozních laboratoří i výrobní management.

SPC v sériové a hromadné výrobě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.