SPC v sériové a hromadné výrobě

Kurz na míru

Základní info

SPC je zkratkou slov Statistical Process Control - statistické řízení procesů. Autor této metody, americký statistik Walter Shewhart, dokázal pomocí SPC dosáhnout reálných ekonomických výsledků při řízení procesů sériové výroby v elektrotechnice. Základní Shewhartova myšlenka - ovládnutím proměnlivosti procesů dosáhnout zvýšení efektivnosti - zůstává v platnosti i dnes. Jen povaha průmyslových procesů se dramaticky změnila. Tento kurz reflektuje na novou tvář dnešních procesů sériové a hromadné výroby a ukazuje, jak pomocí SPC zvýšit jejich kvalitu i efektivitu.
CÍLE
vysvětlit jednoduchý model procesu a ukázat jeho praktickou aplikaci při řízení sériové a hromadné výroby, s aplikacemi ze strojírenství, textilního průmyslu a elektroniky
ukázat proměnlivost jako protiklad kvality, naučit se proměnlivost měřit a hodnotit
procvičit specifické metody řízení a zlepšování procesů v sériové a hromadné výrobě
diagram příčin a následků (Ishikawa)
Paretova analýza
histogram
regulační diagram měřením
regulační diagram srovnáváním
korelační (bodový) diagram
ukázat, jak se hodnotí způsobilost výrobních procesůMETODA
Kurz je prakticky zaměřen a polovina času je věnována nácviku použití jednotlivých nástrojů jak při individuálních, tak i týmových cvičeních. Ve vnitropodnikové verzi je možno při cvičení využít již naměřených dat a řešit konkrétní provozní problémy.
Podle potřeby je možné do výuky zahrnout i praktické seznámení s možnostmi software, které klient používá pro SPC.
DÉLKA KURZU: 2,5 DNE (20 HODIN)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro technology, pracovníky útvarů řízení kvality, pracovníky provozních laboratoří i výrobní management.

SPC v sériové a hromadné výrobě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.