SPC - statistická regulace procesu

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Statistické metody - histogramy, regulační karty a indexy způsobilosti pro řízení výrobních i nevýrobních procesů a zlepšování systému jakosti.

Řízení jakosti podle norem ISO a statistické metody
Statistické myšlení a statistické metody
- Intuitivní statistika
- Popisná statistika (kontrolní seznam, tabulka, průběhový diagram, histogram, medián, rozpětí
- Matematická statistika (distribuční křivka Gaussova normálního rozdělení, základní soubor, výběr, parametry rozdělení)
Statistická regulace procesu
- Regulační diagramy (regulační diagramy pro číselné proměnné, regulační diagramy pro znakové proměnné)
- Speciální postupy (výpočet regulačních mezí pro požadované Cpk, regulační diagram pro znakové proměnné s malou četností neshod, posun střední hodnoty, autokorelace)

SPC - statistická regulace procesu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.