Soft Skills

Kurz na míru

Základní info

Dle potřeb klienta a po důkladném seznámení se s cíly školení, zpracujeme nabídku, která napomůže zvýšit např, tyto oblasti u účastníků zakázkového školení:

Empatie - schopnost vcítit se do pocitů druhých lidí a do toho, jak mohou reagovat na různé situace.

 
Analytické myšlení - schopnost rozpoznat a řešit problémy.

 
Komplexní myšlení - schopnost vidět problémy v souvislostech, nazírání na problém z různých hledisek.

 
Komunikativnost - nejen komunikace se zákazníkem a klienty, ale zejména komunikace uvnitř firmy.

 
Kreativita - je vyžadována nejen u tvůrčích oborů. Kreativita umožňuje nalézat nová řešení

 
Pracovitost - schopnost přistupovat k problémům aktivně a snažit se soustředit veškerou svou energii na dobrý výsledek.

 
Výkonnost - odvádět dobrý výkon, nedávat najevo žádné příznaky únavy a nepodléhat stresu v zátěžových situacích.

 
Řešení konfliktů – nemít snahu prosadit svůj názor, ale dospět k řešení, které je výhodné pro všechny.

 

Nabídka je uzpůsobena cílové skupině. Rovněž způsob výuky a míra aktivní spolupráce účastníků je uzpůsobena záměrům zadavatele. Dle zadání je následně zvolen i vhodný objekt kde školení probíhá.

Mnohaleté zkušenosti ředitelky Středika vzdělávání NOTIA spol. s r.o. v oblasti manažerského vzdělávání jsou garancí spokojenosti účastníků a kvalitní spolupráce se zadavatelem.

Nejčastěji žádaná témata:

- prezentační dovednosti

- komunikační dovednosti

- prevence stresu a jeho zvládání

- asertivita

- práce v týmu

- vedení porad

- vyjednávání a konflikty

- obchodní dovednosti

- time management

V případě zájmu jsme Vám k dispozici na:

e-mail: jana.trantova@notia.cz

tel.: 222 826 301

www.notia.cz

Soft Skills

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.