Sociální odpovědnost podniků a SA 8000 - povězte světu, že jste fér

Základní info

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2000 je pravidelné provádění interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filosofie povědomí jakosti ve firmě.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu se podrobně seznámí s přínosy Sociální odpovědnosti podniků pro další rozvoj dané organizace, seznámí se s příklady z mezinárodní praxe a s motivačními a efektivními nástroji neustálého zlepšování, seznámí se s interpretací požadavků normy SA 8000 a porozumí implementaci normy ve společnosti.

Obsah kurzu:

- Definice Sociální odpovědnosti podniků

- Sociální odpovědnost podniků v mezinárodní praxi

- Přínosy Sociální odpovědnosti podniků pro rozvoj společnosti

- Formy průkazů Sociální odpovědnosti podniků

- Historie a požadavky normy SA 8000

- Integrace Sociální odpovědnosti podniků do stávajícího systému řízení

- Řešení konkrétních případových studií pomocí nástrojů a látky probírané na workshopu:

- Studie „Rovné příležitosti“

- Studie „Bezpečnost“

- Studie „Identifikace rizik v oblasti sociální zodpovědnosti“

- Diskuze

Kurz je určen:

Pro všechny, kteří chtějí získat bližší informace nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Požadavky :

žádné

Sociální odpovědnost podniků a SA 8000 - povězte světu, že jste fér

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.