Sociální odpovědnost podniků a SA 8000 - povězte světu, že jste fér

Kurz na míru

Základní info

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2000 je pravidelné provádění interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filosofie povědomí jakosti ve firmě.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu se podrobně seznámí s přínosy Sociální odpovědnosti podniků pro další rozvoj dané organizace, seznámí se s příklady z mezinárodní praxe a s motivačními a efektivními nástroji neustálého zlepšování, seznámí se s interpretací požadavků normy SA 8000 a porozumí implementaci normy ve společnosti.

Obsah kurzu:

- Definice Sociální odpovědnosti podniků

- Sociální odpovědnost podniků v mezinárodní praxi

- Přínosy Sociální odpovědnosti podniků pro rozvoj společnosti

- Formy průkazů Sociální odpovědnosti podniků

- Historie a požadavky normy SA 8000

- Integrace Sociální odpovědnosti podniků do stávajícího systému řízení

- Řešení konkrétních případových studií pomocí nástrojů a látky probírané na workshopu:

- Studie „Rovné příležitosti“

- Studie „Bezpečnost“

- Studie „Identifikace rizik v oblasti sociální zodpovědnosti“

- Diskuze

Kurz je určen:

Pro všechny, kteří chtějí získat bližší informace nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Požadavky :

žádné

Sociální odpovědnost podniků a SA 8000 - povězte světu, že jste fér

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.