Skupiny osobního růstu

Základní info

Cíle
Výcvikový program je orientován na trénink nových dovednosti a na posílení spolupráce v týmu. Cílem obchodních výcviků je zvýšení efektivity prodeje a budováni vztahu se zákazníkem. Cílem kursu je, aby komunikace byla "splavnější", férovější, přímější, vyváženější na různých stupních firmy, směrem k podřízeným, nadřízeným, ke kolegům i směrem ven z firmy. Naším cílem je rozšíření repertoáru profesionálního chováni, nikoli jen nahrazení jednoho chováni druhým podle předem vytvořených šablon. Zároveň prostřednictvím práce se skupinovou dynamikou posilujeme společný zážitek v týmu, loajalitu s firmou a pocit, že "všichni táhneme za jeden provaz".

Při zachováni obecných zákonitosti obchodu i managementu zaručujeme vždy individuální přistup. Každý člověk je ve svém projevu jedinečný, nesnažíme se proto učit používat "správná" slova ani nalézat jediné "správné" řešení. Jde nám o to, aby si každý člověk v nabytých dovednostech našel svoji vlastni tvář, podobu. Cílem je, aby každý mohl rozvinout své silné stránky a zaměřit se na umenšení slabých stránek. Proto je nám vlastni sestavováni individuálního akčního plánu, který si účastníci kursu přenáší z prostředí učebny do reálného pracovního procesu.

Principy
Školící program je interaktivní, obvykle 65 % času je v akci či prožitku, 20 % ve formě diskuse a 15 % ve formě přednášky. Výcviky připravujeme předem na základě podrobné analýzy potřeb firem a budoucích účastníků kursu. Respektujeme jedinečnost každé firmy a proto kursy "šijeme na míru". Příprava kursu obvykle spočívá v dotazníku, který mapuje očekáváni a potřeby či v rozhovorech s budoucími účastníky kursu. Při přípravě a vyhodnocení akce zohledňujeme kontext, pomáháme objednavateli navrhovat systémové změny, přinášíme podněty k organizaci práce. Naším cílem je posilováni principů sebeorganizace a "učících se systémů". Využíváme videokameru, datavideoprojekci a řadu dalších technických pomůcek. Vhodným doplněním je e-learning, který podporuje vytváření poznatkové základny ještě dříve, než lidé přijdou do praktického kursu. Touto ideální kombinaci se šetří čas potřebný na osvojení nových znalosti a získává se čas na praktické procvičování s kamerou.

Skupiny osobního růstu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.