Skupinové diskuse

Kurz na míru

Základní info

V současném silně konkurenčním prostředí neustále rostou nároky na kvalitu a efektivitu práce obchodních zástupců a manažerů.

Většina obchodních zástupců má zkušenosti z prodeje jednomu zákazníkovi. Často se dostanou do situace, kdy je žádoucí prodat myšlenku, produkt nebo řešení problému celé skupině lidí. Úspěch závisí na schopnosti přednášejícího přesvědčit posluchače. Součástí práce zkušeného obchodního zástupce je proto vedení seminářů a prezentace pro různě velké skupiny lidí.

Mnohem účinnějším způsobem získávání zákazníků v porovnání s běžnou prezentací je skupinový rozhovor vedený "u kulatého stolu." Prostřednictvím profesionálně řízené diskuse můžete nechat klienty k danému cíli dojít samotné. Takto osvojený názor či myšlenku zákazník přijme jako vlastní. Přirozeně se pak sám bude snažit je uvést do praxe.

(Na tento trénink navazují kurzy PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI, IMAGE A ÚČAST NA VELETRHU)

Charakter kurzu:

3 denní interaktivní kurz s praktickým nácvikem, vlastní prezentace s individuálním koučováním a závěrečná prezentace pro skupinu

doporučený počet účastníků: 8

cena zahrnuje: individuální pozvánku na trénink, vlastní trénink, tištěné materiály, certifikát pro každého účastníka, osobní konzultaci s vedením firmy o přizpůsobení kurzu aktuální prodejní strategii , písemné shrnutí základních tezí a jejich rozeslání absolventům 3-4 týdny po skončení jako základ pro follow-up, vypracování závěrečné zprávy se shrnutím zpětné vazby a doporučením do budoucna

Pro koho:

obchodní zástupci, reprezentanti a manažeři, kteří pracují přímo s konečným zákazníkem nebo s lidmi činnými v rozhodovacích procesech.

Cíl:

*
osvojení netradičního a účinného postupu vedení obchodních jednání
*
zvýšení profesionální úrovně
*
efektivní zjišťování potřeb klientů
*
zlepšení typologie a kategorizace klientů podle jejich potřeb
*
zvládnutí činností navazujících na úspěšný skupinový rozhovor


Osnova:

*
stanovení cíle pro skupinovou diskusi
*
příprava a výběr pozvaných účastníků
*
pozvání
*
aktivní naslouchání a zjišťování potřeb klientů
*
jak se odlišit od konkurence aneb významné detaily
*
řízení skupinového rozhovoru
*
techniky facilitace
*
závěr
*
následné aktivity po ukončení diskuse
*
praktické předvedení se zpětnou vazbou

Skupinové diskuse

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.