Školení systému managementu jakosti

Kurz na míru

Základní info

BQ Consulting, s.r.o. zavádí systém managementu jakosti (SMJ) dle ČSN EN ISO 9001:2001 formou konzultací nebo formou samostatných projektů, včetně zpracování návrhu kompletní dokumentace SMJ a úpravy této dokumentace po jejím posouzení objednatelem.

Hlavní etapy projektu jsou:
* Analýza výchozího stavu
* Školení vedení společnosti
* Zpracování kompletní dokumentace SMJ
* Školení zaměstnanců
* Interní audit
* Doporučení k certifikaci

Přínosy:
* Zavedení a následná certifikace SMJ
* Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů
* Zlepšení postavení společnosti na trhu
* Zvýšení image společnosti

Školení systému managementu jakosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.