Školení systému environmentálního managementu

Kurz na míru

Základní info

BQ Consulting, s.r.o. zavádí systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:1997 formou konzultací nebo formou samostatných projektů, včetně zpracování návrhu dokumentace EMS a úpravy této dokumentace po jejím posouzení objednatelem.

Hlavní etapy projektu jsou:
* Analýza výchozího stavu
* Analýza environmentálních rizik
* Stanovení environmentálních aspektů
* Školení vedení společnosti
* Zpracování kompletní dokumentace EMS
* Školení zaměstnanců
* Interní audit EMS
* Doporučení k certifikaci

Přínosy
* Zavedení a následná certifikace EMS
* Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na životní prostředí
* Zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru nad ochranou životního prostředí a vůči veřejnosti
* Zlepšení postavení společnosti na trhu
* Zvýšení image společnosti

Školení systému environmentálního managementu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.