Školení systému environmentálního managementu

Kurz na míru

Základní info

BQ Consulting, s.r.o. zavádí systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:1997 formou konzultací nebo formou samostatných projektů, včetně zpracování návrhu dokumentace EMS a úpravy této dokumentace po jejím posouzení objednatelem.

Hlavní etapy projektu jsou:
* Analýza výchozího stavu
* Analýza environmentálních rizik
* Stanovení environmentálních aspektů
* Školení vedení společnosti
* Zpracování kompletní dokumentace EMS
* Školení zaměstnanců
* Interní audit EMS
* Doporučení k certifikaci

Přínosy
* Zavedení a následná certifikace EMS
* Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na životní prostředí
* Zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru nad ochranou životního prostředí a vůči veřejnosti
* Zlepšení postavení společnosti na trhu
* Zvýšení image společnosti

Školení systému environmentálního managementu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.