Školení obchodních školitelů

Kurz na míru

Základní info

Statistiky ASTD (American Society for Training and Development) ukazují, že pracovníci z oblasti prodeje jsou jednou z nejvíce exponovaných skupin, co se týká školení.


Obecným trendem, jenž reaguje na rostoucí tréninkové náklady v této oblasti a na nutnost přiblížit trénink obchodníků potřebám a podmínkám reálné praxe, je stále častější využívání interních, vnitropodnikových obchodních školitelů. Velmi často jde o zkušené obchodníky, profesionály v oblasti prodeje. Nová role, ve které se ocitají, role interního obchodního školitele, však mnohdy vyžaduje rozvoj a kultivování nových dovedností. Nejde jen o schopnost profesionálně zvládnout prezentaci tématu. To pro velkou většinu obchodníků nepředstavuje příliš velký problém. Skutečnou výzvou je zvládnutí celého souboru technik a nástrojů pro řízení tréninkových procesů, pro motivování účastníků kurzu, řízení skupinové dynamiky v týmu účastníků, efektivní moderování diskuse, facilitaci výměny zkušeností účastníků, zvládání problémových účastníků, atd.


Kurz "Školení obchodních školitelů " je odpovědí na tuto výzvu!
CÍLE KURZU

posílit vazbu výstupů tréninku obchodníků na zvyšování výkonnosti v oblasti prodeje

výrazně snížit náklady na školící a poradenskou podporu zvenčí

zvýšit profesionalitu, jistotu a výkonnost účastníků v roli obchodního školitele


TÉMATA

jak stanovit cíle tréninku

motivace účastníků

4 role obchodního školitele

profesionální prezentace vykládaného tématu

techniky pro prevenci a potlačení trémy

efektivní využití vizuálních pomůcek

nástroje pro řízení skupinové dynamiky v týmu účastníků tréninku

profesionální reakce na dotazy účastníků

vedení a moderování diskuse

využití participativních metod tréninku v praxi obchodního školitele

cvičení s hraním rolí

týmová cvičení

případové studie

práce s "problémovými účastníky"

krizové a nečekané situace

4 úrovně hodnocení tréninku
METODA
Kurz je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Bloky výkladu jsou střídány cvičeními a případovými studiemi. Velký důraz je kladen na zkušenostní způsob učení. Při nácviku je využíváno videa, aby byly vytvořeny podmínky pro maximální využití zpětné vazby. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení. Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Účastníci kurzu obdrží i studijní materiál (příručku), kde je téma stručně a přehledně zpracováno a který jim v praxi poslouží i jako praktický návod při přípravě školení.


Pro absolventy tohoto kurzu mohou být připraveny "na míru šité" návazné workshopy, jež slouží k upevnění a dalšímu rozvoji získaných lektorských dovedností. Rovněž jsme připraveni navrhnout a řídit proces koučování obchodních školitelů, aby docházelo k neustálému zvyšování kvality a efektivity tréninkových procesů v oblasti prodeje.
DÉLKA KURZU: 3 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

Školení obchodních školitelů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.