Six Sigma Champion (Sponzor) trénink

Kurz na míru

Základní info

Sponzor trénink je určený vrcholovému managementu, championům a sponzorům.

Trénink je zaměřený na:
Výběr projektů, které nejvíce ovlivní ekonomické ukazatele společnosti.
Zvýšení podílu na trhu.
Snížení zmetkovitosti, plýtvání, vysokých režijních nákladů.
Zkrácení výrobního času, redukci skladových zásob.

Stručný obsah Sponzor tréninku:
Co je Six Sigma
DMAIC a DFSS
Jak vybírat projekty s největším potenciálem
Výběr Black Beltů, Green Beltů a týmu
Zvládnutí změny
SIPOC a VSM
Hlas zákazníka (VOC)
Role sponzora projektu
Workshop - výběr projektu
V průběhu tréninku jsou použity dvě velké simulační hry

Six Sigma Champion (Sponzor) trénink

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.