Situační vedení lidí

Kurz na míru

Základní info

Situačné vedenie ľudí

Typ aktivity: Tréning

Dĺžka trvania: 16 hodín (2 dni)

Kód: MJBT001

Obsah aktivity:

  • Ideálny manažér

  • Manažérske štýly vedenia

  • Situačné štýly vedenia

  • Inštruktáž

  • Koučovanie

  • Podporovanie

  • Delegovanie

  • Základ komunikácie a chyby pri komunikácií

  • Hodnotenie pracovného výkonu

Cieľ aktivity:

  • Zlepšenie kľúčových zručností v oblasti situačného vedenia ľudí a riešenia konfliktov. Tréning je zameraný na rôzne štýly riadenia a absolvent sa naučí rozpoznávať podstatu a význam jednotlivých riadiacich štýlov. Naučí sa porozumieť pracovným potrebám svojich kolegov. Oboznámi sa s podstatou ideálneho manažéra. Bude vedieť identifikovať najčastejšie chyby v komunikácii, predchádzať nedorozumeniam a bude poznať základy úspešnej komunikácie.

 

Akreditácia MŠ SR - 2642/2008/153/1

 

Viac informácii na webe www.mjbcommunication.com

Situační vedení lidí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.