Situační vedení

Základní info

Seznámíte se s konceptem situačního vedení, který je základem pro flexibilní styl vedení vašeho týmu a jeho členů. Získáte návody, jak vést podřízené podle jejich pracovní zralosti a kompetentnosti a ověříte si aplikaci tohoto vedení na vybraných manažerských nástrojích a pracovních situacích.

Víte, jak vhodně motivovat své lidí k převzetí zodpovědnosti, samostatnosti a proaktivity k plnění svých úkolů a k zájmu o výkonnost celého týmu?

Proč zvolit tento program

  • Seznámíte se s principy situačního vedení a jeho možnostmi při vedení lidí.
  • Naučíte se efektivněji přemýšlet o potenciálu svých lidí, o tom, jak jsou připraveni na zvládání pracovních situací a jaký přístup jim umožní podat následný odpovídající výkon.
  • Naučíte se lidi motivovat k převzetí zodpovědnosti, posílení samostatnosti, zájmu o vlastní práci i výkonnost celého týmu.
  • Poznáte přístup, který umožňuje pracovat s respektem k potenciálu člověka a podporuje jeho tvořivost a tah na výsledek.
  • Prohloubíte své sebepoznání a posílíte svůj lídrovský potenciál.

Komu je program určen

Projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery. 
Doporučeno také pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A.

Možná nevíte, že...

…součástí tréninku je i diagnostika vlastního stylu vedení, která vám prohloubí sebepoznání v oblasti vlastních voleb vedení lidí i flexibility, kterou používáte při vedení lidí.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku modelových situací a následného rozboru. Opírá se o získání prožitku a zpětné vazby ke svému stylu vedení.

Trénink je flexibilní a pragmatický, zaměřený na vlastní zkušenost a rozvoj. Vede jej certifikovaný lektor.

Témata tréninku

  • Styly vedení – krátké ohlednutí v historii, význam stylu řízení na výkonnost lidí
  • Principy situačního vedení – vedení podle Hersey-Blanchard
  • Povahy úkolu, připravenost spolupracovníka a volba odpovídajícího stylu
  • Aplikace situačního vedení do manažerské praxe
  • Sebepoznání v oblasti možností mého působení při vedení lidí

 

Situační vedení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.